Ønsker du at læse referater fra bestyrelsesmøderne skal du benytte vedhæftede link.

Referat den 26. maj 2020

/cms/ClubDcHStevns/ClubImages/ref bestyrelsen/Referat26052020.pdf

Referat den 8. september 2020

/cms/ClubDcHStevns/ClubImages/ref bestyrelsen/Referat08092020.pdf

Referat den 20. oktober 2020

/cms/ClubDcHStevns/ClubImages/ref bestyrelsen/Referat26052020.pdf

Referat 20. juli 2021 

/cms/../cms/ClubDcHStevns/ClubImages/Bestreferat20juli2021.pdf  

 

Referat 15. september 2021

/cms/../cms/ClubDcHStevns/ClubImages/Referatbestyrelsesmode15092021.docx 

Nyheder

Sponsorer